Najdraži Kretenkoviću

Nadam se da ćeš mi halaliti što te ne povedoh sa sobom.

Komentariši